Pipal Pate Bainyu – Prakash Ojha 

(उकालीको त्यो चिसो पानी )२  (पिपल पाते बैन्यु हातैले पिउँला )२  (हातमा चुरा हरियो पोते )२  (पिपल पाते बैन्यु किनेर दिउँला )२  (मोरङ्गै पारी बुधबारे बजार )२  (पिपल पाते बैन्यु…

Ghar Ghur Madani – Yojana Puri 

(घार-घुर मदानी धक्ल्याङ धुक्लुङ ढिकी )२  एकै नजर के हेरेथ्यौ सोल्टी ज्यू )२  (लग्यौ मुटु झिकी...)२  घार-घुर मदानी धक्ल्याङ धुक्लुङ ढिकी...  (छमछम रोधीघरमा आँखा तिमीले जुधाउँदा  धल्काएर ढाका टोपी तिमीले…