Muskan – Babin Pradhan 

Muskan, tyo timro muskanle ajhai pani 

mann mero haascha-runcha 

Milan, chharnbhar ko milanle ajhai malai 

jiuna garo- saro huncha 

Kahan bhulaun yo mero mannlai 

yasari katinjel bachun ma 
Taro ko deshma joon ko baasjhai 

laakhaun manche ma timro nai pyaas cha 

Bhanana ke garun ma 

Ho yasari, kasari bachu-u-u-u… 
Maya nai mayako yo sansaara ma 

timimatra nai kina nirmohi 

Bhanana ke garun ma 

Ho! yasari, kasari bachu-u-u-u… 
Muskan, tyo timro muskanle ajhai pani 

mann mero haascha-runcha 

Milan, chharnbharko milanle ajhai malai 

jiuna garo-saro huncha 

Kahan bhulaun yo mero mann lai 

yasari katinjel bachun ma.