ARPAN FT. BRIJESH SHRESTHA – TIMI KEHE NA VANA

Hidi rahanchu ma eklai sansar ma

Ramauna chahanchu ma ekal jiwan ma

(Timi kehi na bhana) x4
Rap Verse:1
Bharosa hati aba sake maya bhanne kura

Bata aba chahanchu ma jiuna timi bina

Eklai aba yaha dukhcha yo chati 

Jaba dekhchu timi lai aru sanga

Man bhitra gunaso bhaye pani 

Kehi bhanna sakdina timi lai

Chahanchu ma jiuna eklai yasari nai

Aba tara thikai cha man ma ako chaina timi

Yaad ma pani rakhne chaina ma
Khushi nai chau ki aru sanga timi

Chaheko ke thiyau aba malai bhana timi

Hasera man bolna sakdina 

Aashu lai ma rokna sakdina 

Timi nai bhanana samhalu kasari

(Timi kehi na bhana) x4
Rap Verse:2
Bhayo aba ta pugyo malai timro sath

Farkera auchau ki bhanne pani chaina malai ash

Bhete bhane kati dinchu tyesko haat

Thaha chaina katai kehi maile 

Bitaye na suti kana ti raat

Aba lagyo malai maat

Tara it’s kinda tara aba ta je sukai hos

Sayad merai hola dosh 

Gumal sake maile hos

Chahanna samjhana ghanta jasto timro maya lai

Timro natak ani ghin lagdo soch

Garho hos ya sarho hos matlab bhayena malai

Birsane chu timi lai 
(Timi kehi na bhana) x8