Jati Maya Laye – Arun Thapa

Jati Maya Laye Pani 

Jati Kasam Khaye Pani 

Nisthori Le Bato Lagda 

Aankha Tari Gaye Pacchi 

Manma Pir Ta Parne Nai Bhayo 

Yo Man Tesai Marne Nai Bhayo 
Ho.. Ha.. Ha.. Ha… 
Sancho Priti Layekai Thiye 

Chokho Jobhan Diyekai Thiye 

Bujhnele Kura Na Bujhe Pacchi 

Manma Kura Na Liye Pacchi 

Manma Pir Ta Parne Nai Bhayo 

Yo Man Tesai Marne Nai Bhayo 
Ho..Ha..Ha… Ha… 
Dukha Timra Sabai Liye 

Sukha Dinchhu Bhanekai Thiye 

Bujhnele Kura Na Bujhe Pacchi 

Manma Kura Na Liye Pacchi 

Manma Pir Ta Parne Nai Bhayo 

Yo Man Tesai Marne Nai Bhayo 
Ho..Ha..Ha… Ha…