Timro Dilma – Shiva Pariyar 

(तिम्रो दिलमा ओईलिएर 

कसको दिलमा फूलुँला र म )२ 

यति धेरै माया गर्छौ 

(खै कसरी भूलुँला र म )२ 

तिम्रो दिलमा ओईलिएर 

कसको दिलमा फूलुँला र म… 
(मुटु भित्र तिमी नै छौ 

दिल भित्र तिमी नै तिमी )२ 

तिमी बाहेक को नै छ र 

(यति धेरै माया दिने )२ 

तिम्रो दिलमा ओईलिएर 

कसको दिलमा फूलुँला र म 
(साथमा हुदाँ मातिन्छु म 

टाढा हुदाँ आतिन्छु म )२ 

जुनि जुनि यसै गरी 

(तिमीलाई नै साथ दिन्छु म )२ 

तिम्रो दिलमा ओईलिएर 

कसको दिलामा फूलुँला र म 

यति धेरै माया गर्छौ 

(खै कसरी भूलुँला र म )२ 

तिम्रो दिलमा ओईलिएर 

कसको दिलमा फूलुँला र म…