Ali Kati Nazar Timro – Shiva Pariyar

Ali Kati Nazar timro jhukayera aau

 Ali Kati Nazar timro jhukayera aau aau 

Badal jasto kalo kesh fukayera aau 

Badal jasto kalo kesh fukayera aau 

Ali Kati Nazar timro jhukayera aau 

Ali Kati Nazar timro jhukayera aau aau 

Badal jasto kalo kesh fukayera aau 

Badal jasto kalo kesh fukayera aau 

Ali Kati Nazar timro (nazar timro) 
bagne man bagne sarir jata pani bagcha 

bagne man bagne sarir jata pani bagcha bagcha 

jata pani bagcha bagcha 

bagne man bagne sarir jata pani bagcha bagcha 

timi sangai bagne sagar sukayera aau 

timi sangai bagne sagar sukayera aau 

Ali Kati Nazar timro jhukayera aau 
ma ta beg bani chunchu yo hosh gumai 

ma ta beg bani chunchu yo hosh gumai gumai 

hosh gumai gumai 

ma ta beg bani chunchu yo hosh gumai gumai 

behos timi chainau pawan rukayera aau 

behos timi chainau pawan rukayera aau 

Ali Kati Nazar timro jhukayera aau 

Ali Kati Nazar timro jhukayera aau aau 

Badal jasto kalo kesh fukayera aau 

Badal jasto kalo kesh fukayera aau 

Ali Kati Nazar timro (nazar timro)