भेट होला जब हाम्रो – कुन्ती मोक्तान 

(भेट होला जब हाम्रो फेरि चियाबारीमा )२  (घुम्टो उघारी मलाई हेर्नु है )२  (माईथानको मेलैमा रेलीमाइको भाकैमा )२  (सुसेलीमा मलाई डाक्नु है )२  भेट होला जब हाम्रो फेरि चियाबारीमा...  (दुई…