Kahile Milan Kahile Bichod – Anju Panta 

(कहिले मिलन कहिले बिछोड कथा जिन्दगीको )२ 
कहाँ बिसाऊँ कता पोखौ ब्यथा जिन्दागीको 

कहिले मिलन कहिले बिछोड कथा जिन्दगीको… 
(झरी बनि सधै झर्छन् आँशु आँखाबाट…)२ 

लाग्छ सधै मलाई मेरो जीवन बन्छ रण घात 

(कहाँ पुग्छ थाहा छैन कथा जिन्दगीको )२ 

(कहिले मिलन कहिले बिछोड कथा जिन्दगीको…)४ 
(डुबी रहेछु सधै नशामा चोट भुलाउन )२ 

तिम्रै यादमा दुखिरहने आँशु छुपाउन 

मरिसक्यो अब मेरो आस्था जिन्दगीको 

(कहिले मिलन कहिले बिछोड कथा जिन्दगीको)२ 

(कहिले मिलन कहिले बिछोड कथा जिन्दगीको…)२ 

कहाँ बिसाऊँ कता पोखौ ब्यथा जिन्दागीको 

(कहिले मिलन कहिले बिछोड कथा जिन्दगीको…)२