Jasle Jaso Bhane Pani – Anju Panta 

(जस्ले जसो भने पनि 

हाम्रो माया गाढा बनोस् 

संगै बाचौं संगै मरौं 

दुख पिडा टाढा बनोस् )२ 
तिमी मेरो प्राण नै हो 

तिमी दुई आँखाकी नानी 

(दुनियाँले डाहा गर्ने 

बनोस् हाम्रो जिन्दगानी )२ 
(भन्नलाई त भन्ने गर्छन् 

लोग्ने मान्छे स्वार्थी हुन्छन्)२ 

(चोखो जीवन हात पार्न 

अनेक थरि जाल बुन्छन् )२ 

तर तिमीबिना मेरो जीवन अधुरो छ 

तर तिमीबिना मेरो जीवन अपुरो छ 
जस्ले जसो भने पनि 

हाम्रो माया गाढा बनोस् 

संगै बाचौं संगै मरौं 

दुख पिडा टाढा बनोस् 
(भन्नलाई त भन्ने गर्छन् 

स्वास्नी मान्छे स्वार्थी हुन्छन्)२ 

(स्वार्थ पुरा नभएमा 

धोखा पाएँ भन्दै रुन्छन् )२ 

तर तिमीबिना मेरो जीवन अधुरो छ 

तर तिमीबिना मेरो जीवन अपुरो छ 
(जस्ले जसो भने पनि 

हाम्रो माया गाढा बनोस् 

संगै बाचौं संगै मरौं 

दुख पिडा टाढा बनोस् )२ 
तिमी मेरो प्राण नै हो 

तिमी दुई आँखाकी नानी 

(दुनियाँले डाहा गर्ने 

बनोस् हाम्रो जिन्दगानी )४

Advertisements