Chhodi Jaanu Thiyo Bhane – Anju Panta 

(chhodi jaanu thiyo bhane rudai saath maagyou kina) 2 

(saacho maya garchhu bhanthyou 

raichha aaja dhokaa dina) 2 
(kaadaa mathi raakhe jeevan 

timilai maayaa gari) 2 

saara khusi sumpe maile 

sadhai biswas gari 

sadhai biswas gari 

chume jastai bhamarale 

arko phool rojyou kina 

(saara khusi dinchhu bhanthyou 

raichha aaja aasu dina) 2 
(jeevan bhari dukhirahane 

adrisya yo ghaau laagyo) 2 

jaba chhodyou saath timile 

sabai khusi bhaagyo 

sabai khusi bhaagyo 

oili jaanu thiyo bhane 

maalaa banaai gaasyou kina 

(maile pujne devi bhanthyou 

raichha aaja dhokaa kina) 2 
(chhodi jaanu thiyo bhane 

rudai saath maagyou kina) 2 

(saacho maya garchhu bhanthyou 

raichha aaja dhokaa dina) 2