थाहा छैन मलाई कति  – अनिल सिंह  

(थाहा छैन मलाई कति 

तिमीलाई माया गर्छु 

नगर भन्छौ तिमी 

झनै धेरै माया गर्छु) २ 

(मिल्ने भए मेरो माया 

घडा भरी भरी राख्थे) २ 

तिम्रै नाम दिन रात 

प्रेमको गीत गाइरहन्थे 

थाहा छैन मलाई कति 
(तिमी मेरी होउ आत्माले भन्छ 

एक शब्द बोल्न शरिर तड्पिन्छ 

अब त मलाई बाँच्नलाई तिम्रो 

आवाज नै छ काफि) २ 

(कसरी बुझाउ तिमीलाई 

भगवान भन्दा माथी तिमी) २ 
पिउन मिल्ने भए 

सागर नै रित्याइदिन्थे 

थाहा छैन मलाई कति 

तिमीलाई माया गर्छु 

नगर भन्छौ तिमी 

झनै धेरै माया गर्छु 

(मिल्ने भए मेरो माया 

घडा भरी भरी राख्थे) २ 

तिम्रै नाम दिन रात 

प्रेमको गीत गाइरहन्थे 

थाहा छैन मलाई कति