यो टुक्रेको मुटु हेर  – कमल खत्री 

(यो टुक्रेको मुटु हेर अब कसरी जोडुँ भन )२ 

यो बगेको आँशु हेर अब कसरी थामुँ भन 

(बगि नै बगि नै बगि नै बगि नै… 

बगि रहेछ यो आँशु तिमीलाई सम्झेर )२ 
सजाउँला भन्थें हाम्रो माया जूनी जूनी भरिलाई 

तर छोडी गयौ तिमीले मलाई यो मनमा आगो सल्काई  

(बगि नै बगि नै बगि नै बगि नै… 

बगि रहेछ यो आँशु तिमीलाई सम्झेर )२

Advertisements