तिमी छौ र त माया छ  – कमल खत्री 

(तिमी छौ र त माया छ सम्बन्धको मिठास छ )२ 

(तिमी छौ र त सपना छ 

साकार गर्ने चाहना छ )२ 

तिमी छौ र त माया छ 

सम्बन्धको मिठास छ… 
(तिमी छौ र त यो खुशी छ 

अनि जिउन सजिलो छ )२ 

(तिमी छौ र त यो हात छ 

अनि साथ दिने चाहना छ )२ 

तिमी छौ र त माया छ 

सम्बन्धको मिठास छ… 
(संगाली राख हाम्रो माया 

जुग-जुग सम्मलाई )२ 

(तिमी छौ र त यो संसार छ 

अनि त्यहाँ हाम्रो माया छ )२ 

तिमी छौ र त माया छ 

सम्बन्धको मिठास छ…

Advertisements