Mancheko Maya 

M: मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानी जस्तो

किनारलाई छोई भाग्ने लहरको बानी जस्तो

F: मान्छेको माया यहाँ आँखाको नानी जस्तो

यो रात भगाई आउने सुन्दर बिहानी जस्तो
M: माया त जोबनको आवेश मात्र नै हो

तिर्खाको राम्रो अर्को एक भेष मात्र नै हो, एक भेष मात्र नै हो

F: तिम्रो हेराइमा केवल आँखा छ मोती छैन

M: तिम्रो बोलाइमा स्वर छ ढुकढुकी केही छैन

मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानी जस्तो

किनारलाई छोई भाग्ने लहरको बानी जस्तो
F: मायाको विशालता यो आकाश धर्ती नै हो

माया त सत्य सुन्दर आत्माको मूर्ती नै हो, आत्माको मूर्ती नै हो

M: तिमी पानीलाई आकार दिने कोसिस नगर

F: तिमी हावालाई सब भार दिने कोसिस नगर
(Overlapping)

F: मान्छेको माया यहाँ आँखाको नानी जस्तो

M: ———– मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानी जस्तो

F: यो रात भगाई आउने सुन्दर बिहानी जस्तो

M: ———– किनारलाई छोई भाग्ने लहरको बानी जस्तो

Advertisements