वसन्त नै बस्न खोज्छ

वसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो, माइतीघर माइतीघर माइतीघर(समूह) वसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो, माइतीघर माइतीघर माइतीघर
एउटा फुल फुले यहाँ धर्ती मग्मगाउँछ, एउटा बत्ती बले यहाँ जगत जग्मगाउँछ

(समूह) एउटा फुल फुले यहाँ धर्ती मग्मगाउँछ, एउटा बत्ती बले यहाँ जगत जग्मगाउँछ

सुख शान्ति मुस्काउँछ यहाँ सधैँभरि, लुकामारी खेल्छ जून यहाँ रातभरि

यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो, माइतीघर माइतीघर माइतीघर

(समूह) वसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो, माइतीघर माइतीघर माइतीघर
आकाशलाई छोएको छ मेरो हिमालले, (समूह) हिमालले – २

स्वर्गलाई लोभ्याउँछ मेरै नेपालले, (समूह) नेपालले

मेरो प्रित पलाउँछ सधैँ पहरामा, मेरो गीत सुसाउँछ सधैँ छहरामा

यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो, माइतीघर माइतीघर माइतीघर

(समूह) वसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो, माइतीघर माइतीघर माइतीघर
यो देश हो प्रकृतिको शान्त फुलबारी, झर्छ जहाँ इन्द्रधनु स्वर्ग माया मारी

(समूह) यो देश हो प्रकृतिको शान्त फुलबारी, झर्छ जहाँ इन्द्रधनु स्वर्ग माया मारी

कोपिलाको काखमा आऊ कोपिला यी (?), खेलिरन्छ झुल्के घाम बिहान नै आई

यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो, माइतीघर माइतीघर माइतीघर

(समूह) वसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो, माइतीघर माइतीघर माइतीघर – ३