Aatma Ma – Kamal Khatri 

aatma ma timro aatma ma 

ma chhu ki chhaina teha herana 

man maa timro man maa 

ma chhu ki chhaina teha herana 

aankhaa ma timro aankhaa ma 

ma chhu ki chhaina teha herana 
aatma maa mero aatma maa 

timi basechhau yo aatma maa 

mana maa mero mana maa 

timi chhau mero yo mana maa 

aankha maa ………. aankha maa……. 

timi chhau mero yo aankha maa 
dhadkan banera dhadkirahechhu 

timro tyo mutumaa 

chokho mayama kanchan banera 

basa yo mutumaa 
timi mero sahara 

timi mero prerana 

timi mero timi jindagi 
aatma ma timro aatma maa 

ma chhu ki chhaina teha herana 

aatma maa mero aatma maa 

timi basechhau yo aatma maa 

aankha maa…… aankha maa……. 

ma chhu ki chhaina teha herana ma

Advertisements