Tagaroma Rumal Rakhi – Kandara Band 

(तगारोमा रुमाल राखी बाटो छेक्यौ तिमीले)---२  (त्यही रुमालमा पन्चासेको  त्यही रुमालमा पन्चासेको  फुल राखे मैले)---२  तगारोमा रुमाल राखी  बाटो छेक्यौ तिमीले  (भिर थियो पाखा थियो  गीतको मिठो भाका थियो  लुकि लुकि…

Priyasi Ko Kalpanama – Kandara Band 

(प्रियसीको कल्पनामा मुसुमुसु हाँसी देऊ  न्यानो न्यानो अंगालोमा आफूलाई बाँधिदेऊ )२  दुई दिनको जीवन हो यो चोखो माया गाँसिदेऊ  रातको निद दिनको भोक अलिअलि चोरी नदेऊ  मन भित्र प्रियसीको तस्बिर…