Ye Bau Bhaat Khana Aau – Prakash Ojha 

(ye bau bhaat khana aau) 2 

churaa bajyo chhin chhin 

batuli le dinchhin 

musuri ko daal 

kaas ko thaal 

gundruk ko achaar 

khaane chha ki bichaar 

(ye bau bhaat khana aau) 2 
(ye aama butte jaamaa) 2 

ghoda chadhi aaye 

haamra jetha mama 

jyu dhan sarkaari 

taamako tarkaari 

gundruk ko achaar 

khaane chha ki bichaar 

(ye bau bhaat khana aau) 2 
goro hai goro 

man mero goro 

ramro hai raamro 

ma ta raamro chhoro 

mera baabaa mera aama 

pir nagara aasu najhaara 

bachunjel khuwaaune pani mai hoon..kyaare 

chaarai dhaam ghumaaune mai hoon 

bachunjel khuwaaune pani mai hoon..ho ra 

chaarai dhaam ghumaaune mai hoon 

hagi batuli hagi batuli 

(ye bau bhaat khana aau) 2 
jetho daaju umer khaako 

padhe lekheko 

bhaauju li para gaako 

testai lekheko 

thuli didi saarhai jiddi 

maiti rukhyaaune 

arki bahini baiguni 

sabai kumlyaaune 

(ghar khokro paari paari 

ghar sabai bhaadi bhaadi) 2 

baau aama dhar dhar ruwaaune 

hagi batuli hagi batuli 
goro hai goro 

man mero goro 

ramro hai raamro 

ma ta raamro chhoro 

(bachunjel maya garne mai hoon 

mare pachhi kiryaa garne mai hoon) 2 

hagi batuli hagi batuli 

(jyaan sukeko gyaan lukeko) 2 

(sabai le thukeko 

mayale chukeko) 2 

hagi batuli hagi batuli 

mera baabaa mera aama 

pir nagara aasu najhaara 

(bachunjel paalne pani mai hoon 

mare pachhi faalne pani mai hoon) 2 

hagi batuli hagi batuli 

(ye bau bhaat khana aau) 2