Basmati – Prakash Ojha 

Ho ho ho .
Ghankauna jor madal
Reta sarangi
Murali bajau tiriri
Resham phiriri
Ghankauna jor madal
Reta sarangi
Murali bajau tiriri
Resham phiriri
Khorta phe ko pat
Chilauney ko dhuto
Khorta phe ko pat
Chilauney ko dhuto
Atusako ghadi
Deula timlai sari
Atusako ghadi
Deula timlai sari
He au au basmati sangai nachana
He au au basmati sangai nachana

Laski laski maski maski
Hidchau wari pari
Tarki tarki hidchau kina
Chati chira pari(2x)
Laski laski maski maski
Hidchau wari pari
Tarki tarki hidchau kina
Chati chira pari(2x)
Dunga na bhana hai dunga na bhana
Nauni jasto cha hai yo mana(2x)
He au au basmati sangai nachana
He au au basmati sangai nachana