Chari Maryo – Nepathya 

(चरी मर्यो शिशैको गोलिले )—२ 

माया बस्यो त्यो मीठो बोलीले 

माया साथैमा (उडायो रेलैले)—४ 
(तिम्रो माया छ कसम खाँदैन)—२ 

तिमी बिना म बाँच्न सक्दिन 

माया साथैमा (उडायो रेलैले)—४ 
(तालको माछा कोई गन्न सक्दैन)—२ 

जातै सानो मायामा हुँदैन 

माया साथैमा (उडायो रेलैले)—४