abhab abhabai bhayo  – nepathya

Artist/Singer: Nepathya (नेपथ्य)
Genre: Pop

Lyrics

हा…..
अभावै भयो
तिमीबिना यो जीवन
अभाव अभावै भयो
तिमी बिना यो जीवन
मनको ब्यथा कसलाई पोखुँ
कहाँ जाउँ कसलाई सुनाउँ
(मेरो यो कहानी…)२
हे…हे…हे…हे हे हे हे …
हा…हा…हा…हा हा हा…

रात भर जागि रहें
सम्झदैं ति दिनहरु
कल्पनामा डुबि रहँदा
थाहै नपाई निदाँएछु
(मिर्मिरेमै बिउँझिएछु )२
(तिम्रो नाम लिएर…)२
हे…हे…हे…हे हे हे हे …
हा…हा…हा…हा हा हा…