Ye Lajaune – Nepathya 

ऐ लजाउने मायाको चुल्बुले तिम्रो मुहार  (कस्तिमा राम्री छौ)---२  (कस्तिमा राम्री छौ)---२  (हरियाली चियाबारीमा देख्दा तिमीलाई)---२  लाजमानी हाँसी हाँसी  (लुकी लुकी चियाई रहें)---२  (तिमीलाई भनि मैले माया साँची रखे)---२  अब…