Aama – The Vibez 

(पुरा गर्छु सधैं सधैं तिम्रै नै 

श्रद्धा गर्छु म सधैं सधैं तिम्रै नै )२ 

(आमा…)८ 
(अन्धकारले हाहाकारले रातो रगतले )२ 

(छाई दिए तिमीमा (तिमीमा…)२ )२ 

नरोऊ नटुट तिमी आफ्नै सन्तान देखि 

(आमा…)८ 
(चिच्याहटले कालो बादलले हत्या अनि हिंसाले )२ 

(छाई दिए (तिमीमा…)२ )२ 

नरोऊ नटुट तिमी आफ्नै सन्तान देखि 

(आमा…)२