Man Paraai Timile – Trilok Rana 

(man paraai timile hatte garyou ni 
garib bhanne thaahaa paauda 

chhadi gayou ni chhadi gayou ni) 2 

(awasarbaadi mayalu awasarbadi ) 4 

(maanchhe ko bhidmaa 

maanchhe chinna gaarho bho 

timro jhuto maaya nai 

bijhaaune kaado bho) 2 

man paraai timile hatte garyou ni 

garib bhanne thaahaa paauda 

chhadi gayou ni chhadi gayou ni 

(awasarbaadi mayalu awasarbadi ) 2 

(ramaau timi mahalmai 

jhupadi ma sajaauchhu) 2 

(dhan bhaaki lai hoina ma 

man bhaaki lai apanaauchhu) 2 
(man paraai timile hatte garyou ni 

garib bhanne thaahaa paauda 

chhadi gayou ni chhadi gayou ni) 2 

(awasarbaadi mayalu awasarbadi ) 4 

man paraai timile hatte garyou ni 

garib bhanne thaahaa paauda 

chhadi gayou ni chhadi gayou ni