Beli Chameli – Thupden Bhutia 

हो हो हो हो हो हो

 (मैले गीत गाउँदा हजुर गाउँ घरै रिसाएछ 

बेली चमेलीको हजुर फूलै बसाएछ…)२ 

(बेली चमेलीले कठै मनको कुरा खोल्दा 

सङ्ग्लो पानी पिए जस्तो लाग्छ उनले बोल्दा )२ 

कति गार्‍हो हुन्छ मनको भारी बिसाउन 

लुकिछिपी बाढुलीमा आउँछे सम्झाउन 

(मैले गीत गाउँदा हजुर मनै रसाएछ 

बेली चमेलीको हजुर फूल बसाएछ…)२ 

तिमी वर म पिपल भन्थिन गाउँ कि छोरी 

रात कात्छिन जूनेलिको छायाँ हेरि हेरि 

देउरालीमा चढाएर मनको फूलपाती 

मग्मगाउने ह्रिदयको बाल्दै धुपबत्ति 

मैले कसम खादा हजुर गाउै बिसाएछ 

बेली चमेलीको हजुर फूल बसाएछ…)२ 

मैले गीत गाउँदा हजुर गाउँ घरै रिसाएछ 

बेली चमेलीको हजुर फूलै बसाएछ… 

(बेली चमेलीको हजुर फूलै बसाएछ…)२