भत्कि सकेको महलमा  – अराज केशव 

भत्कि सकेको महलमा  बासको आश हुदैन  धोका खाएको मनले  फेरी प्रीएसी खोज्दैन  घाइते बनाउन मेरै मुटु खोज्छन किन  मलाई मात्र सबैले रुवाउन खोज्छन किन  मेरै लागि मेरो यो जीवन श्राप…