Bardan Yuba – The 1974 A.D

बरदान युवा समयको धारामा अनमोल यहाँ सृष्टि ईश्वरको 

स्रिजनाको कुलोमा बग्दै जाऔं 

शीतल प्रेम शान्ति छर्दै जाऔं 

बरदान… 
बज्रको प्रहारमा धर्ति यो काँप्छ 

असत्यको पुकारमा बोली अड्कन्छ 

युवाको आवाजले असत्य पन्छाऔं 

आफैलाई चिनेर धर्ति सजाऔँ 
बरदान युवा समयको धारामा 

अनमोल यहाँ सृष्टि ईश्वरको 

सृजनाको कुलोमा बग्दै जाऔं 

शीतल प्रेम शान्ति छर्दै जाऔं 

बरदान… 
इन्द्रेणीको धनुषले आकाश ननाप्दै 

….को मन्त्रले बिश्व यो हाँक्दै 

लाल सागर तर्छौ बन्धन सब तोड्दै 

बिस्वासमा जिउँछौ आफ्नो दम छिन्दै 
बरदान युवा समयको धारामा 

अनमोल यहाँ श्रिस्ति ईश्वरको 

स्रिजनाको कुलोमा बग्दै जाऔं 

शीतल प्रेम शान्ति छर्दै जाऔं 

बरदान…