Aaja Kaha – The 1974 A.D

(aaja kaha bholi kaha ) 2

 hijo ko katha beglai chha 

(baato alag lakchhya uhi) 2 

sabailai katai pugnuchha 
(ramro naramro sabai dekhiyo 

sukha ra dukha sabai jheliyo ) 2 
kun bela kaslai bhetine ho 

kun modma chhutine ho 
(aaja kaha bholi kaha ) 2 

hijo ko katha beglai chha 

(baato alag lakchhya uhi) 2 

sabailai katai pugnuchha