Bardan Yuba – The 1974 A.D

बरदान युवा समयको धारामा अनमोल यहाँ सृष्टि ईश्वरको  स्रिजनाको कुलोमा बग्दै जाऔं  शीतल प्रेम शान्ति छर्दै जाऔं  बरदान...  बज्रको प्रहारमा धर्ति यो काँप्छ  असत्यको पुकारमा बोली अड्कन्छ  युवाको आवाजले असत्य पन्छाऔं …