आफैलाई खोज्दैछु  – सुवानी मोक्तान 

भिँडमा एक्लो, आफैलाई खोज्दैछु

 सुन्यता वरिपरि, आफ्नै स्वर खोज्दैछु 

जिउने प्रायस छ, आफ्नै तलास छ 

आफै भित्र मरिरहेको 

मात्र एक लाश छ 

म रित्तो शरिरमा अड्केको आत्मा 

आफैलाई खोज्दैछु, आफैलाई प्रश्न सोध्दै 

आफै जवाफ दिदै, आफैलाई सम्हाल्दैछु 
घामको किरणलाई 

समेट्न खोज्दै, समात्न खोज्दै 

आफैलाई अध्यारोबाट 

हटाउन खोज्दैछु 

झिनो आस छ 

आफ्नै तलास छ 

आफै भित्र मरिरहेको 

मात्र एक लाश छ 

म रित्तो शरिरमा अड्केको आत्मा 

आफैलाई खोज्दैछु, आफैलाई प्रश्न सोध्दै 

आफै जवाफ दिदै, आफैलाई सम्हाल्दैछु 
भिँडमा एक्लो, आफैलाई खोज्दैछु 

कपिराइट्स्: एनपिसङ्ग्सडटकम 

आफै आफै आफ्नै घाउमा 

मल्हम लगाउदैछु 

म रित्तो शरिरमा अड्केको आत्मा 

आफैलाई खोज्दैछु, आफैलाई प्रश्न सोध्दै 

आफै जवाफ दिदै, आफैलाई सम्हाल्दैछु 

म रित्तो शरिरमा अड्केको आत्मा 

आफैलाई खोज्दैछु