स्वर्गकी परी – मनिला सोतांग र उदय सोतांग   

स्वर्गकी परी… 

स्वर्गकी परी धर्तीमा झरी म सम्म आईदेऊ 

प्रेमको गीत… 

प्रेमको गीत जीवनमा मेरो (तिमीले गाइदेऊ )२ 

स्वर्गकी परी… 
(बादल झैं कोमल माया सागरझैं गहिरो माया यो )२ 

(सूर्य सरी अटल जूनजस्तै शितल )२ 

(माया तिमीले दियौ )२ 

स्वर्गकी परी… 
(मायाको कुनै सीमा हुन्न प्रेमको न कुनै परिधी हुन्छ )२ 

(बासन्ति फूल झै सुन्दर प्रेम हुन्न्छ )२ 

(तिमीले सम्झाई दियौ )२ 
स्वर्गकी परी… 

स्वर्गकी परी धर्तीमा झरी म सम्म आईदेऊ 

प्रेमको गीत… 

प्रेमको गीत जीवनमा मेरो (तिमीले गाइदेऊ )४