स्वर्गकी परी – मनिला सोतांग र उदय सोतांग   

स्वर्गकी परी...  स्वर्गकी परी धर्तीमा झरी म सम्म आईदेऊ  प्रेमको गीत...  प्रेमको गीत जीवनमा मेरो (तिमीले गाइदेऊ )२  स्वर्गकी परी...  (बादल झैं कोमल माया सागरझैं गहिरो माया यो )२  (सूर्य…

 उकाली चढुला ओराली झरुला  – उदय सोतांग र मनिला सोतांग 

केटा: उकाली चढुला ओराली झरुला  सात भन्ज्यांग भने पनि त्यो पनि तरुला  तिम्रै लागी हो भने ज्यानै दिइ दिउला  केटी: उकाली चढुला ओराली झरुला  सात भन्ज्यांग भने पनि त्यो पनि…