भुल गरेछ दैबले पनि – अनिल सिंह 

भुल गरेछ दैबले पनि

 आकाश कि परीलाई धर्तिमा छोडि  २ 

लोभि नजर बाट म, बचाँउ कसरी 

उनिलाई म……….. बचाँउ कसरी 
न त पर्छ उडि जानलाई 

परी गाँउमा उनको ठाँउमा  २ 

कति निष्ठुरी दैब पनि 

छोडि दियो पापी ससांरमा 

उनिलाई एक्लै यो पापी ससांरमा 
भुल गरेछ दैबले पनि 

आकाश कि परीलाई धर्तिमा छोडि  २ 

लोभि नजर बाट म, बचाँउ कसरी 

उनिलाई म……….. बचाँउ कसरी

Categories: