Aau Aaba Mero Aangaloma – Jindagi Band

Aau aaba mero aangaloma 

Jiuna malai garho bho 

Aau aba mero angaloma jiuna malia garho bho 

Kaha chau meri priyesi Jiban mero sabai andhakar cha

Aau aba mero aangaloma ………………………. 
Tahha thiyena bichod ko ghau yeti asar huncha bhanera 

Thaha thiyena bichod ko ghau yeti asar huncha bhanera 

Kaha chau meri priyesi, Jiban mero sabai andhakar cha 

Aau aaba mero angaloma…………….. 

Thaha thiyena preeti bina Jiban ko mulya kehi hunna bhanera 

Thaha thiyena preeti bina Jiban ko mulya kehi hunna bhanera 

Kaha chau meri priyesi Jiban mero sabai aandhakar cha 

Aaba pheri mero Jindagima jiuna garho bho 

Aaba pheri mero Jindagima jiuna garho bho 

Kaha chau meri priyesi, Jiban mero sabai aandhakar cha 

Aau aaba mero aangaloma…………….

Advertisements