Sangai – Monkey Temple

(हुदैंन भने मलाई सोध न

 हुदैंन भन्दै नभन )२ 

(आज हामी संगै संगै )२ 

(कोहि गर्छन् करैले त 

कोहि रहरैले 

तिमी भन्छौ भने 

म गरि दिन्छु भित्री मनैले )२ 

(आज हामी संगै संगै )२ 
जीवनको बेगैले कहाँ पुर्‍यायो 

छुटे सबै साथ 

तिमीले स्वीकार्‍यौ 

अल्झेको मनलाई सम्हाल्यौ 

जीवनलाई नयाँ बनायौ 

(आज हामी संगै संगै )२ 
(आज हामी संगै संगै )६

Advertisements