के भनुँ तिमीलाई के गरुँ गुनासो – हेमन्त राणा 

(के भनुँ तिमीलाई के गरुँ गुनासो)२ (तिमीले दिएको चोट छ सम्झनाको नासो)२ 
(कहिले मरे जस्तो कहिले बाँचे जस्तो)२ 

(शुन्य लाग्छ संसार रहेन पहिले जस्तो)२ 

के भनुँ तिमीलाई के गरुँ गुनासो… 
(कहिले बलिराछु कहिले निभिराछु)२ 

(म उभिँ रहे नि लाग्छ हिडिँराछु)२ 

(के भनुँ तिमीलाई के गरुँ गुनासो)२ 

(तिमीले दिएको चोट छ सम्झनाको नासो)२

Advertisements