आओ यादहरु हो आओ – जगदीश समाल 

(आओ यादहरु हो आओ

 म निदाएको छैन कोल्टे फेर्दै छु )२ 

(सुकेको दिलमा आगो लाएर जाओ )२ 

(आओ यादहरु हो आओ… 
(निराश छु म सुस्केरा हाल्छु )२ 

दुख हो जीवन दुखैमा गाल्छु 

(आओ आँशुहरु हो आओ )२ 

आँखा चिम्लेको छैन जून हेर्दै छु 

प्यासी आँखामा बादल छाएर जाओ 

(आओ यादहरु हो आओ… 
(अधुरो छु म आधा कविता )२ 

आफै म हेर्छु आफ्नै रमिता 

(आओ पीरहरु हो आओ )२ 

मरिसकेको छैन बाटो हेर्दै छु 

बाँकी छन् आशा सबै लिएर जाओ 
(आओ यादहरु हो आओ 

म निदाएको छैन कोल्टे फेर्दै छु )२ 

(सुकेको दिलमा आगो लाएर जाओ )२ 

(आओ आओ यादहरु हो आओ… 

म निदाएको छैन कोल्टे फेर्दै छु