म त पहिरो भित्र छु – दीप श्रेष्ठ 

म त पहिरो भित्र छु  झन झन गहिरोभित्र छु  सपना देख्ने आँखा खस्यो  म त झन झन कुहिरोभित्र छु  फूल त मेरो होइन  शीत पनि मेरो होइन  सुस्केरा मात्रै होइन …