Aakha Lai Hoina – Babin Pradhan 

Aakha lai hoina mero maan lai rijhaye pugcha 

Puja hoina malai maya gare pugcha 

Aagala malai ma haar bani dinchu 

Chhou matra malai bahaar bani dinchu 

Chahana maa samaj ko ke kura 

Sacchai ma pratyak prahar sahi dinchu 

Aakhalai……………… 

Samhala malai ma pyar bani dinchu 

Deu matra sath ma ghar sajai dinchu 

Bahana aaba chaldaina priya timro 

Sacchai ma timro sahar chodi dinchu 

Aakhalai………………..

Advertisements