आमाले माया गरी – कुन्ती मोक्तान 

(कति माया लाग्छ रे मै )२ ढुङ्ग्री मुन्द्रीको...  (आमाले माया गरी किनी दिएको )२  पोल्टाको चेपमा पैसा गनि दिएको  (आमाले माया गरी किनी दिएको...)२  (निधारमा टिका नाकमा फुली शिरैमा शिरबन्दी )२ …

झर्यो जिन्दगी फुट्यो जिन्दगी – नारायण गोपाल

झर्यो जिन्दगी फुट्यो जिन्दगी छल्केर आँखामा बल्यो जिन्दगी झर् यो जिन्दगी फुट्यो जिन्दगी छल्केर आँखामा बल्यो जिन्दगी झर्यो जिन्दगी फुट्यो जिन्दगी काँडामा हाँसेको मिठो जिन्दगी सपनीमा नाचेको झुटो जिन्दगी काँडामा हाँसेको…

पर्खी बसे आउला भनि – नारायण गोपाल

पर्खी बसे आउला भनि मेरो उठने पालो मेरो उठने पालो कुर्दा कुर्दै जिन्दगी नै भै गएछ कालो..कालो भै गएछ कालो मेरो उठने पालो वारि पारि अँध्यारो छ आँखा खोली हेर्दा…